Khai Phi's Website

How Much This Will Cost Me?_Tốn Bao Nhiêu Tiền?

Patient: How much to have this tooth pulled?
Bệnh nhân: Nhổ cái răng này bao nhiêu tiền?
Dentist: $100.00.
Nha sĩ: Một trăm đô la Mỹ.
Patient: $100.00 for just a few minutes work?
Bệnh nhân: Làm việc có vài phút mà tính một trăm đô la Mỹ?
Dentist: Well, I can extract it very slowly if you like.
Nha sĩ: Được rồi, nếu anh thích, tôi có thể nhổ răng cho anh rất chậm.

Lan Anh dịch ra Việt Văn

%d