Khai Phi's Website

Nén Nhang Trưa Ba Mươi Tết

Trưa ba mươi vái ông bà ,
Thoảng trong tim bóng mẹ cha ngày nào .
Khói nhang nghi ngút bay cao
Bên mâm cơm cúng nghẹn ngào lòng con .

Mời cha mẹ ghé dùng cơm
Tuy là đạm bạc nhưng ngon vị tình .
Rưng rưng giọt lệ rơi quanh
Bàn thờ di ảnh bóng hình ngày xưa .

Nhớ thương biết mấy cho vừa
Công ơn dưỡng dục như chưa đáp đền .
À ơi tiếng mẹ ru êm
Mãi còn vang ấm mái hiên ngõ nhà .

Những lời cha dạy thiết tha
Còn trong tâm tưởng chưa nhòa chữ câu
“Nghĩa tình mãi giữ trước sau .
Thẳng ngay lòng giữ nhiệm màu yêu thương” .

Khói nhòa qua mấy nén hương ,
Lòng còn hiu hắt nỗi buồn cút côi .

Trầm Vân

%d bloggers like this: