Khai Phi's Website

Chúc Tân Niên 2019 Kỷ Hợi

Tết Tây rồi đến Tết ta,
Xin gửi lời chúc thiết tha chân thành.
Quanh năm sức khỏe an lành.
Ăn ngon ngủ kỹ thâu canh tháng ngày.
Tâm hiền toàn nói lời hay.
Cuộc đời thanh thản gập may mắn hoài.
Hạnh phúc chứa chan dài dài.
Gia đình êm ấm trong ngoài vui tươi.

Đồ Cóc

%d bloggers like this: