Khai Phi's Website

Lạc Vào Thiên Thai

Cuối năm, uống rượu một mình.
Chưa say… mà chợt… thấy hình bóng ai.
Giáng Tiên mắt phượng, mày ngài.
Ô hay! Đâu phải Bồng Lai chốn này!
Men Hoàng Hoa Tửu ngất ngây
Cùng Nàng chuốc chén, vui vầy Tất Niên.
Nụ hôn, người đẹp trao duyên…
Quanh tôi, cảnh vật bỗng nhiên khác thường!
Đông, Tây, Nam, Bắc bốn phương,
Ngàn hoa rực rỡ, tỏa hương ngạt ngào.
Gió bay, rơi rắc lá đào.
Dường như tôi đã lạc vào Thiên Thai!

Từ trong mờ ảo sương mây,
Bốn con hạc trắng lượn bay la đà.
Ô kìa!… bốn nàng Tiên Nga
Ngồi trên lưng hạc, hiện ra dần dần…

Hoàng Mai nữ chúa mùa Xuân.
Ỷ Lan mùa Hạ, muôn phần đẹp xinh.
Mùa Thu Kim Cúc đa tình.
Mùa Đông Thanh Trúc dáng hình như mơ!

Mỗi Năm gồm có bốn mùa
Bốn nàng Tiên Nữ ngây thơ chủ trì.
Tôi, chàng Nghệ Sĩ tình si
Trọn Năm, yêu hết! Kể chi Bốn Mùa! (1)
Xin cho tôi sống trong mơ
Để tôi viết trọn Bài Thơ Yêu Đời.
Bốn con hạc đã… về Trời!
Hoàng Hoa Tửu cũng hết rồi… tôi say!!!

Trần Quốc Bảo

Chú thích của Khai Phi
(1) Năm: ý nói Giáng Tiên nữa là năm hết thảy.
Bốn Mùa: ý nói Hoàng Mai nữ chúa mùa Xuân,
Ỷ Lan nữ chúa mùa Hạ,
Kim Cúc nữ chúa mùa Thu,
Thanh Trúc nữ chúa mùa Đông.

%d bloggers like this: