Khai Phi's Website

Nét Đông_Winter Traits

Đông ơi đừng để ta buồn .
Oh Winter ! Don’t let me down .
Tuyết rơi xuống mãi đâu còn lá xanh .
While snow keeps falling , where can I find green leaves now ?
Chim ơi vắng tiếng trên cành
Oh birds ! Without your twittering on the trees ,
Như đời không nhạc thiếu tình cung tơ . (1)
Days are like no music and how boring life is .

Hồng Loan

Translation into English by Khai Phi
Bài dịch sang Anh văn của Khai Phi
Nét Đông : nét của mùa Đông – winter traits – trên đất Mỹ .
(1) Cung tơ : cung đàn .

%d