Khai Phi's Website

Hoa Và Bạn

Tôi trồng hoa thật nhiều nhưng không bán ,
Để ngắm nhìn khi bình mình ló rạng .
Mai , lan , cúc, trúc vườn đều có .
Thiên lý , quỳnh hoa , đào hồng , đào đỏ.
Sáng nào tôi cũng vuốt ve , thăm hỏi
Và thầm thì hoa đẹp quá hoa ơi !
Trò chuyện với hoa như người bạn chân tình .
Bạn cũng như đóa hoa xinh .
Khi vui , hoa thay lời cầu chúc .
Chia xẻ đau buồn , hoa tiễn đưa một lúc .
Bạn bè dù xa xôi hay gần gũi
Cũng là người chia xẻ lúc buồn vui .
Bạn bè gặp nhau không phải ngẫu nhiên .
Tất cả đều có nợ , có duyên .
Đời không bạn như hoa không sắc dù nắng tươi .
Điền viên vui thú tuổi già mãi không thôi .
Bạn là tri kỷ , hoa là niềm vui .

Hồng Loan
San Diego May 30, 2012

%d