Khai Phi's Website

Quê Hương

Partir , c’est mourir un peu
Ra đi là chết trong lòng một ít

Quê hương hình bóng xa mờ
Bên kia non nước xanh bờ biển Đông . (1)
Ra đi một sớm thu hồng (2)
Có mây hiu hắt theo dòng nước trôi .
Quê hương thôi đã thôi rồi ,
Ta thành kẻ lạ bên người xa xăm .

Hồng Loan
September 14, 2009

(1) Non : núi .
(2) Một sớm thu hồng : một sớm có hoa hồng mùa thu .

%d