Khai Phi's Website

Lo Chi Xa !

Em chưa già , lẩn thẩn ,
Ngại xuống phố , ra phường ,
Đă có anh minh mẫn
Luôn luôn đi đúng đường …

Em tính tình thẳng thắn .
Anh có tài vòng vo .
Ra đời anh già dặn .
Em non nớt , theo phò …

Em tầm thường , hay giận .
Anh năn nỉ phi thường .
Em lạc vào mê trận ,
Nên suốt đời em thương ,
Theo hoài không ân hận …
Thôi đừng lo ! Đừng bận !

Á Nghi
August 11, 2016

%d