Khai Phi's Website

L’Amour Que J’Avais Pour Toi_Tình Yêu Em Đã Trao Anh

L’Amour Que J’Avais Pour Toi
Paroles: Martel. Musique: Jean Vaissade 1938
Tình Yêu Em Đã Trao Anh
Lời: Martel. Nhạc: Jean Vaissade 1938

 

Tout l’amour que j’avais au fond du cœur pour toi ,
Tất cả tình yêu từ đáy lòng em đã trao anh ,
L’amour dont tu me’prisais la loi ,
Tình yêu mà anh đã coi thường luật lệ ,
Je l’ai donné sans attendre .
Em đã trao đi tình yêu đó không đợi chờ .

Chaque jour , je voulais t’en offrir la douceur
Mỗi ngày , em đã muốn trao anh sự dịu dàng của tình yêu đó
Mais tu ne comprenais pas mon cœur
Nhưng anh đã không hiểu lòng em
Ni sa chanson toujours tendre .
Không hiểu cả khúc ca luôn trìu mến của tim em .

Aujourd’hui , j’ai pu lire au fond de ton regard
Hôm nay , em đã có thể đọc được trong đáy mắt anh
Tout ton regret mais il est trop tard
Tất cả sự hối tiếc của anh nhưng đã quá muộn
Car un autre a ma tendresse .
Vì một kẻ khác được sự trìu mến của em .

Et j’ai mis en son cœur qui se donne et qui croit
Và em đã đặt vào tim người đó , trái tim tự hiến dâng và tin tưởng ,
Pour toujours , dans un élan d’ivresse ,
Mãi mãi , với một nguồn sống say sưa ,
L’amour que j’avais pour toi .
Tình yêu mà em đã trao anh .

En amour, c’est un problème .
Trong tình yêu có một vấn đề .
On n’aime pas qui vous aime
Người ta không yêu kẻ yêu mình
Et le cœur souffre à l’extrême
Và trái tim đau khổ tột cùng
Près d’un cœur trop inhumain .
Bên cạnh một trái tim quá vô tình .
Cette chanson , c’est la nôtre
Bài ca này là bài ca của chúng ta
Mais elle change au refrain
Nhưng bài ca chuyển sang điệp khúc .
Depuis que j’en aime un autre ,
Từ khi em yêu một kẻ khác như thế ,
Ton âme a quelque chagrin .
Tâm hồn anh đau buồn ít nhiều .

Tout l’amour que j’avais au fond du cœur pour toi ,
Tất cả tình yêu từ đáy lòng em đã trao anh ,
L’amour dont tu me’prisais la loi ,
Tình yêu mà anh đã coi thường luật lệ ,
Je l’ai donné sans attendre .
Em đã trao đi tình yêu đó không đợi chờ .

Chaque jour , je voulais t’en offrir la douceur
Mỗi ngày , em đã muốn trao anh sự dịu dàng của tình yêu đó
Mais tu ne comprenais pas mon cœur
Nhưng anh đã không hiểu lòng em
Ni sa chanson toujours tendre .
Không hiểu cả khúc ca luôn trìu mến của tim em .

Aujourd’hui , j’ai pu lire au fond de ton regard
Hôm nay , em đã có thể đọc được trong đáy mắt anh
Tout ton regret mais il est trop tard
Tất cả sự hối tiếc của anh nhưng đã quá muộn
Car un autre a ma tendresse .
Vì một kẻ khác được sự trìu mến của em .

Et j’ai mis en son cœur qui se donne et qui croit
Và em đã đặt vào tim người đó , trái tim tự hiến dâng và tin tưởng ,
Pour toujours , dans un élan d’ivresse ,
Mãi mãi , với một nguồn sống say sưa ,
L’amour que j’avais pour toi .
Tình yêu mà em đã trao anh .

 

Duy Ánh Hạnh Nguyên dịch sang văn xuôi tiếng Việt

 

%d