Khai Phi's Website

Rồi Mai Tôi Đưa Em

Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm .
Xin lời cuối không dối gian trong mắt em .
Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm .
Gác vắng mưa gợi niềm chăn chiếụ .

 

Còn đây không gian xưa quen gót lầy .
Bên hè phố cây lá thưa chim đã baỵ .
Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm taỵ 
Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê nàỵ .

Chiều xưa em qua đây ,
Ru hồn nắng ngủ say ,
Lời yêu trót đong đầỵ .
Ðón em Thu mây bay ,
Tiễn em Xuân chưa phai .
Xót ngày vàng còn gì ?
Ðành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước …

Rồi mai chân hoang vu lên phố gầỵ .
Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng caỵ.
Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn
Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng .

 

Chiều xưa em qua đây,
Ru hồn nắng ngủ say ,
Lời yêu trót đong đầỵ .
Ðón em Thu mây bay ,
Tiễn em Xuân chưa phai .
Xót ngày vàng còn gì ?
Ðành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước …

Rồi mai chân hoang vu lên phố gầỵ .
Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng caỵ .
Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn
Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng .
Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn
Vỗ giấc xuân muộn về… trên.. môi.. hồng …..

 

Khai Phi ngắt câu để hát

 

%d bloggers like this: