Khai Phi's Website

Tình Buồn

Mắt buồn từ độ lệ khô .
Đêm buồn từ độ bơ vơ trăng vàng .
Sông buồn con sóng ly tan .
Bãi buồn cát trắng dã tràng thôi xe .

Hạ buồn rời rã tiếng ve ,
Bước chân cô độc bên hè phố đông .
Gió đưa cánh phượng dửng dưng ,
Phố người qua lại mà không nụ cười .

Sông buồn dòng nước ngừng trôi .
Bão buồn thổi ngược vào trời hư vô .
Đêm buồn đánh rớt cơn mơ ,
Liêu trai giấc mộng chẳng chờ đón ai .

Đông buồn cô độc đầu thai
Vào hàng cây đứng ra ngoài tuyết rơi ,
Tình buồn hong tuyết giữa trời ,
Hóa thành pho tượng không nơi trú mình …

Trầm Vân

%d