Khai Phi's Website

Thương Tiếc Chị Mỹ Dung

Thương tiếc ngập lòng chị Mỹ Dung
Xa lìa dương thế êm vô cùng .
Tây Phương cực lạc nơi an nghỉ ,
Nghìn trùng xa cách chốn mông lung .

Những năm tháng trước chị còn khỏe .
Nói năng trò chuyện thật rành rẽ .
Tình thương , lẻ phải chị chia với
Em cháu xa gần già hoặc trẻ .

An lành thong thả chị ra đi ,
Buồn vui nhân thế chẳng lo gì ,
Để bao thương nhớ cho em cháu .
Sau trước rồi ta sẽ gặp nhau .

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Ngày 9 tháng 1 năm 2015

%d