Khai Phi's Website

Quách Như Nguyệt

Thi sĩ.
Sinh tại Vũng Tàu, Việt Nam.
Cựu nữ sinh Trường Trung Học Trưng Vương Sài Gòn, Việt Nam.
Tốt nghiệp bốn năm Đại Học Computer Information System và Accounting tại Mỹ .
Cựu Chuyên Viên Tài Trợ Địa Ốc (former Mortgage Broker) tại Mỹ.
Sở thích: xem xi nê, nghe nhạc, đọc sách, du ngoạn, chụp ảnh, làm thơ.
Định cư tại Mỹ.

Poetess.
Born in Vung Tau, Vietnam.
Former student at Trung Vuong High School in Saigon, Viet Nam.
Bachelor of Computer Information System and Accounting in the U.S.
Former Mortgage Broker in the U.S.
Hobbies: watching movies, listening to music, reading, travelling, taking pictures, composing poems.
Settled in the U.S.

 

%d