Khai Phi's Website

Chante Encore Dans La Nuit_Anh Hãy Hát Nữa Trong Đêm

Bài ca này nói về nàng ra đi trên con tàu , chàng ở lại trên bờ .
Tiếng hát phụ họa giả làm tiếng hát của chàng trong truyện tình .
Cả bài hát là lời của nàng do Rina Ketty hát .

 

Chante , chante encore dans la nuit
Anh hãy hát , hát nữa trong đêm
Tandis que le ba^teau fuit
Trong khi con tầu em vội thoát ra đi
Laissant là-bas nos plus chers souvenirs .
Để lại đằng xa những kỷ niệm thân yêu nhất của chúng ta .
Vois sur les grands reflets d’argent
Anh hãy xem trên những vùng rộng trắng như bạc do ánh trăng phản chiếu trên mặt biển
Les derniers feux clignotants
Những ánh lửa lập lòe cuối cùng
D’une rive où l’on voudrait revenir .
Của một bến bờ người ta có thể muốn trở lại .
Il me semble encore entendre en ta voix ,
Dường như em còn nghe thấy trong tiếng hát của anh ,
Les sons des mandolines ,
Những tiếng đàn măng đô lin ,
Qui soudain revient et puis qui s’en va
Tiếng hát của anh bất chợt trở lại và rồi tan biến đi
Au gré des vagues câlines .
Theo những làn sóng êm mơn trớn .
Chante , chante encore dans la nuit
Anh hãy hát , hát nữa trong đêm
Tandis que le ba^teau fuit
Trong khi con tầu em vội thoát ra đi
Laissant là-bas nos plus chers souvenirs .
Để lại đằng xa những kỷ niệm thân yêu nhất của chúng ta .

Dans le sillage à chaque tour,
Trong mỗi một luồng sóng của con tàu ,
Sombre l’image de nos beaux jours .
Hình ảnh những ngày tươi đẹp của chúng ta mờ tối đi .
Mais de la grève un chant lointain
Những từ bờ biển sỏi cát , một tiếng hát xa xăm
Semble narguer le destin .
Hình như thách thức số mệnh .
Chante , chante encore dans la nuit
Anh hãy hát , hát nữa trong đêm
Tandis que le ba^teau fuit
Trong khi con tầu em vội thoát ra đi
Laissant là-bas nos plus chers souvenirs .
Để lại đằng xa những kỷ niệm thân yêu nhất của chúng ta .
Vois sur les grands reflets d’argent
Anh hãy xem trên những vùng rộng trắng như bạc do ánh trăng phản chiếu trên mặt biển
Les derniers feux clignotants
Những ánh lửa lập lòe cuối cùng
D’une rive où l’on voudrait revenir .
Của một bến bờ người ta có thể muốn trở lại .
Il me semble encore entendre en ta voix ,
Dường như em còn nghe thấy trong tiếng hát của anh ,
Les sons des mandolines ,
Những tiếng đàn măng đô lin ,
Qui soudain revient et puis qui s’en va
Tiếng hát của anh bất chợt trở lại và rồi tan biến đi
Au gré des vagues câlines .
Theo những làn sóng êm mơn trớn .
Chante , chante encore dans la nuit
Anh hãy hát , hát nữa trong đêm
Tandis que le ba^teau fuit
Trong khi con tầu em vội thoát ra đi
Laissant là-bas nos plus chers souvenirs .
Để lại đằng xa những kỷ niệm thân yêu nhất của chúng ta .

Chante , chante encore dans la nuit
Anh hãy hát , hát nữa trong đêm
Tandis que le ba^teau fuit
Trong khi con tầu em vội thoát ra đi
Laissant là-bas nos plus chers souvenirs .
Để lại đằng xa những kỷ niệm thân yêu nhất của chúng ta .

 

Khai Phi Hạnh Nguyên chú thích và dịch ra văn xuôi tiếng Việt

 

%d bloggers like this: