Khai Phi's Website

Que Sera, Sera_Ai Biết Được Ngày Sau

Song writers : Jay Livingston and Ray Evans
Nhạc sĩ : Jay Livingston và Ray Evans

When I was just a little girl ,
Khi tôi chỉ là một bé gái ,
I asked my mother : What will I be ?
Tôi hỏi mẹ tôi rằng : Sau này con sẽ ra sao ?
Will I be pretty ? Will I be rich ?
Con sẽ đẹp không ? Con sẽ giàu không ?
Here’s what she said to me :
Mẹ tôi bảo tôi rằng :
Que sera , sera …
Que sera , sera …
Whatever will be , will be …
Ai biết được ngày sau …
The future’s not ours to see .
Tương lai không phải của chúng ta để mà biết được .
Que sera , sera …
Que sera , sera …
What will be , will be …
Ai biết được ngày sau …
When I grew up and fell in love ,
Khi lớn lên , tôi yêu .
I asked my sweetheart : What lies ahead ?
Tôi hỏi người yêu : Tương lai chúng ta có gì ?
Will we have rainbows day after day ?
Mỗi ngày của chúng ta sẽ là một ngày tươi đẹp không ?
Here’s what my sweetheart said :
Chàng bảo tôi rằng :
Que sera , sera …
Que sera , sera …
Whatever will be , will be …
Ai biết được ngày sau …
The future’s not ours to see .
Tương lai không phải của chúng ta để mà biết được .
Que sera , sera …
Que sera , sera …
What will be , will be …
Ai biết được ngày sau …
Now I have children of my own .
Bây giờ tôi có con .
They ask their mother : What will I be ?
Các con tôi hỏi tôi : Mẹ ơi , sau này con sẽ ra sao ?
Will I be handsome ? Will I be rich ?
Con sẽ đẹp trai không ? Con sẽ giàu không ?
I tell them tenderly :
Tôi trìu mến bảo con rằng :
Que sera , sera …
Que sera , sera …
Whatever will be , will be …
Ai biết được ngày sau …
The future’s not ours to see .
Tương lai không phải của chúng ta để mà biết được .
Que sera , sera …
Que sera , sera …
What will be , will be …
Ai biết được ngày sau …
Que sera , sera …
Que sera , sera …

 

Duy Ánh Hạnh Nguyên dịch sang Việt Văn

 

%d bloggers like this: