Khai Phi's Website

Khuê Oán

Từ chàng cách biệt phân ly ,
Em về ôm mối sầu bi năo nùng .
Đêm đêm ôm chiếc gối chung ,
Ngửi mùi hương cũ , lòng nhung nhớ sầu .

Anh ơi , giờ ở nơi đâu ?
Mau về lau những giọt đau tím lòng .
Đèn chong em vẫn đợi mong ,
Bóng anh bỗng hiện như trong cõi nào .

Anh về dáng dấp hư hao …

Phạm Phan Lang
Jan 10, 2013

%d