Khai Phi's Website

春 旦_Xuân Đán_Sáng Sớm Mùa Xuân

春 旦
寂 寞 山 家 鎮 日 閒
竹 扉 斜 擁 護 輕 寒
碧 迷 草 色 天 如 醉
紅 濕 花 梢 露 未 乾
身 與 孤 雲 長 戀 岫
心 同 古 井 不 生 瀾
柏 薰 半 冷 茶 煙 歇
溪 鳥 一 聲 春 夢 殘
朱 文 安

Xuân Đán
Tịch mịch sơn gia trấn nhật nhàn
Trúc phi tà ủng hộ khinh hàn
Bích mê thảo sắc thiên như túy
Hồng thấp hoa tiêu lộ vị can
Thân dữ cô vân trường luyến tụ
Tâm đồng cổ tỉnh bất sinh lan
Bá huân bán lãnh trà yên yết
Khê điểu nhất thanh xuân mộng tàn
Chu Văn An (*)

Sáng Sớm Mùa Xuân
Căn nhà trên núi thật yên nhàn.
Phên trúc che nghiêng, gió lạnh khan.
Cỏ biếc trời mơ say đắm đuối.
Hoa hồng sương đẫm mộng miên man.
Mây như thân phận, hằng vương vấn.
Giếng tựa tâm hồn, vốn lặng an.
Bếp củi thông tàn, trà đã nguội.
Chim kêu đầu suối, mộng xuân tàn.
Trần Quốc Bảo dịch

(*) Chu Văn An (1292-1370) tên thật là Chu An, hiệu là Tiều Ẩn, biệt hiệu là Linh Triệt. Quê quán ở Văn Thôn, làng Quang Liệt, huyện Thanh Đàn nay là Thanh Trì thuộc Hà Nội. Đậu Tiến Sĩ (tức Thái Học Sĩ) đời vua Trần Minh Tông (1314-1340). Ông là vị quan văn tài giỏi, tiết tháo, nổi tiếng liêm khiết, đức độ, sung chức Tư Nghiệp Quốc Tử Gíám (thày dậy học cho Thái Tử), được phong tước Văn Trinh Công, nên đời sau thường gọi ông là Chu Văn An. Đến đời Trần Dụ Tông (1341-1368), ông dâng sớ lên vua xin trảm quyết 7 tham quan nịnh thần trong triều (gọi là “Thất Trảm Sớ”) , vua không thuận ý, nên ông cáo lão, từ quan, lui về quê, dạy học và bốc thuốc cứu nhân độ thế, ẩn dật cuối cuộc đời.

%d bloggers like this: