Khai Phi's Website

Người Em Nhỏ

Người Em Nhỏ
Thơ: Nguyễn Thiệu Giang
Nhạc: Nguyễn Hiền

Tôi quen một cô gái ngây thơ, tôi mến nàng và tôi phải ra đi:
Tôi có người em nhỏ
Xanh xanh đôi hàng mi ,
Môi hồng vừa đương độ,
Chưa biết sầu biệt ly .

Ngày tôi đi, nắng chiếu trên hàng cau. Tôi nhìn mây trôi, thương về nàng:
Ngày tôi đi vàng nắng
Nghiêng nghiêng một hàng cau .
Mai ta nhìn mây trắng ,
Gửi lời về thương nhau .

Ra đi đã lâu, hôm nay trời mưa, tôi nhớ nàng nơi quê nhà:
Chiều nay buồn viễn xứ ,
Nhớ người em gái xưa ,
Tôi thấy phương trời cũ
Giăng giăng một hàng mưa .

Tôi mơ tưởng tới đôi môi nàng cười ngày tôi lên đường. Nơi quê nhà xa xôi, không biết nàng có còn nhớ thương tôi:
Mơ về đôi môi thắm
Cười ngày tôi lên đường .
Quê ta chừng xa lắm ,
Giờ em có nhớ thương ?

Đã lâu rồi nàng con gái tôi quen, đôi môi còn tươi thắm, nhưng đã biết buồn xa cách:
Tôi có người em nhỏ
Xanh xanh đôi hàng mi ,
Môi hồng còn đương độ ,
Đã biết sầu biệt ly .

Khai Phi Hạnh Nguyên
dẫn giải (chép lại và diễn ra văn xuôi_citation et interpre’tation).

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Người Em Nhỏ
My Innocent Girl Friend

Thơ: Nguyễn Thiệu Giang
Poem: Nguyen Thieu Giang
Nhạc: Nguyễn Hiền
Music: Nguyen Hien

Tôi  có người  em nhỏ
I have an innocent girl friend.
Xanh  xanh đôi  hàng mi ,
Her eyelashes are bluish black.
Môi  hồng vừa  đương độ ,
Her lips are rose.
Chưa  biết sầu  biệt ly .
And she hadn’t experienced missing any man yet.

Ngày tôi đi  vàng nắng
When I said good bye to her and took a travel,
Nghiêng nghiêng  một  hàng cau .
Golden sun rays obliquely shined areca trees.
Mai  ta nhìn  mây trắng ,
We would look at the white cloud horizon.
Gửi  lời về  thương  nhau .
When we miss each other.

Chiều nay  buồn viễn xứ ,
I have nostalgia this evening
Nhớ người  em gái xưa ,

And I miss her
Tôi thấy  phương trời cũ
When I look in the direction of our homeland

Giăng giăng  một hàng mưa .
That is overshadowed by rain.
Mơ  về đôi  môi thắm
I dream of her rose lips
Cười  ngày tôi  lên đường .
That smiled at me when I left for the travel.
Quê ta  chừng  xa lắm ,
Our homeland is now far away.
Giờ em  có nhớ  thương ?
Does she miss me?
Tôi  có người  em nhỏ
I have an innocent girl friend.
Xanh  xanh đôi  hàng mi ,
Her eyelashes are bluish black.
Môi  hồng còn  đương độ ,
Her lips are rose.
Đã  biết sầu  biệt ly .
And she already experience missing a man.
Translation into plain English by Khai Phi
 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Tôi  có người  em nhỏ
Xanh  xanh đôi  hàng mi ,
Môi  hồng vừa  đương độ ,
Chưa  biết sầu  biệt ly .
Ngày tôi đi  vàng nắng

Nghiêng nghiêng  một  hàng cau .
Mai  ta nhìn  mây trắng ,
Gửi  lời về  thương  nhau .
Chiều nay  buồn viễn xứ ,

Nhớ người  em gái xưa ,
Tôi thấy  phương trời cũ
Giăng giăng  một hàng mưa .
Mơ  về đôi  môi thắm

Cười  ngày tôi  lên đường .
Quê ta  chừng  xa lắm ,
Giờ em  có nhớ  thương ?
Tôi  có người  em nhỏ

Xanh  xanh đôi  hàng mi ,
Môi  hồng còn  đương độ ,
Đã  biết sầu  biệt ly .

Hát lại lần thứ hai:

Tôi . . . . . . . . . . . . . . .
Đã..  biết sầu.. biệt..  ly …

 

Khai Phi Hạnh Nguyên ngắt câu để hát

 

%d bloggers like this: