Khai Phi's Website

Yêu Đến Ngày Tận Thế

Hăy đưa em đến
Một nơi xanh mướt cỏ
Có hoa vàng , hoa đỏ nở viền quanh .
Áo anh xanh như mầu mây xanh ngắt .
Tay trong tay mình đi dạo chiều này .

Em muốn quên ,
Quên hết đời ô trọc .
Quẳng muộn phiền , bỏ hết , vui bên anh .
Con chim xanh ríu rít hót trên cành .
Đời bỗng đẹp khi có anh bên cạnh .
Quên trần gian , quên những khi cô quạnh .
Ngắm chiều tà , mặt trời lặn nha anh .
Vuốt tóc em , anh nhìn vào trong mắt .
Cúi xuống hôn , môi em ngọt đợi chờ .
Chẳng còn nhớ đời phù du dâu bể .
Hồn lênh đênh , hai hơi thở vụng về .

Yêu em nha anh , hãy yêu em nồng cháy .
Giúp giùm em , em quên hết chua cay .
Trái sầu rụng , trái tin yêu thay thế .
Hãy yêu em , yêu đến ngày tận thế .
Yêu nhiều nha , như yêu mới lần đầu .

Quách Như Nguyệt
April 19, 2014

%d bloggers like this: