Khai Phi's Website

Xuân Này Con Về , Mẹ Ở Đâu ?

Xuân này con về thăm .
Xa nhà đã bao năm
Qua bao mùa mưa nắng ,
Nhớ mẹ con khóc thầm .

Đường xưa vô xóm cũ ,
Lần cuối trời vào thu ,
Mẹ tiễn còn ngày ấy ,
Trời mưa buồn âm u .

Truân chuyên nhiều gian khó ,
Bôn ba nơi xứ người .
Quê nhà sao xa quá ,
Hai cảnh hai hướng đời .

Đường xưa nhiều thay đổi ,
Nắng xuân nhạt cuối trời ,
Hàng cau buồn lặng lẽ ,
Đường khô lạnh tiếng cười .

Đóa mai nở ngậm ngùi ,
Vàng võ giọt nắng rơi .
Mẹ đã xa trần thế ,
Con khô lệ cút côi .

Xót xa con khóc mẹ ,
Nén hương thắp tái tê ,
Ngắm bàn thờ di ảnh
Hiền hậu bà mẹ quê .

Nhìn con như trách thầm
“Xa mẹ đã bao năm
Qua bao mùa mai nở
Sao không lần về thăm?”

Cúi đầu còn lạy mẹ ,
Rơi dòng lệ ăn năn .
Mẹ ơi , xin an giấc
Ngàn thu ấm chỗ nằm …

Linda Võ Thị Tuyết
Xuân 2014

%d bloggers like this: