Khai Phi's Website

Parallel Parking_Đậu Xe Giữa Hai Xe Song Song Với Vỉa Hè

Chiều dài chỗ trống xe vào đậu ít nhất phải gấp rưỡi chiều dài của xe mình.

1. Lái xe đậu song song với xe trước, hai xe cách nhau khoảng một người đi qua được.
2. Lái xe thụt lùi thẳng về đằng sau cho tới khi nhìn thấy đuôi của xe trước trong kính cửa sổ hình tam giác bên phải của xe mình.
3. Vặn hết tay lái về bên phải.
4. Lái xe thụt lùi về đằng sau cho tới khi thấy góc trước (đèn trước) bên phải của xe sau hiện trong kính soi bên trái của xe mình.
5. Trả lại tay lái vào vị trí thẳng.
6. Lái xe thụt lùi thẳng về đằng sau cho tới khi thấy kính soi bên phải của xe mình trùng với (che hết) đèn sau bên trái của xe trước.
7. Vặn hết tay lái về bên trái và lái xe thụt lùi cho tới khi xe đậu song song với vỉa hè (nhìn vào kính soi bên phải của xe mình sẽ biết được khi nào xe đậu song song với vỉa hè).
8. Trả lại tay lái vào vị trí thẳng. Lái xe thẳng về phía trước hoặc lui xe thẳng về phía sau cho tới khi xe mình đậu vào giữa hai xe trước và sau.

Khai Phi thuật lại phương pháp của người Mỹ

 

%d bloggers like this: