Khai Phi's Website

Tiễn Biệt Cô (Bà Mục Sư Năm)

Tin Cô vĩnh viễn rời dương thế
Không ốm không đau thật nhẹ nhàng .
Được phước như Cô đời rất hiếm .
Mong Cô an lạc chốn Thiên Đàng .

Thiếu hai tuổi nữa Cô đầy trăm ,
Thọ được như Cô đời hiếm lắm .
Lúc trẻ đến trường hầu việc Chúa ,
Cùng chồng đi giảng khắp quanh năm .

Tuổi già Cô lại đi truyền giáo .
Tín hữu xa gần khi được báo ,
Nam Mỹ, Trung Đông , dòng nước Cửu
Sẵn sàng đón tiếp , tình còn lưu .

Tươi cười vui vẻ Cô san sẻ .
Bao dung rộng lượng Cô thương kẻ
Cơ hàn đói rách niềm tin thiếu
Được ánh Chúa Trời cao sáng chiếu .

Ngọc Hạnh
Ngày 4/1/15

%d