Khai Phi's Website

Thu Tàn

Trời lạnh thu gần tàn .
Lá vàng rơi khắp nơi .
Miền Tây gặp hạn hán ,
Cây thiếu nước , im hơi .

Miền Đông mưa gió thừa ,
Có hôm nắng buổi trưa .
Trời xanh nhưng không ấm ,
Tản bộ thật chẳng ưa .

Sau ngày lễ Tạ Ơn ,
Thương xá đông đúc hơn .
Thiên hạ đi kiếm quà ,
Hàng tốt bán hết trơn .

Ngọc Hạnh
Ngày 26/11/14

%d bloggers like this: