Khai Phi's Website

Bạn Gì Mà Bạn Nhớ Nhung Nhau !

Ngày sẽ qua , nắng vàng dần nhạt tắt ,
Nhìn mây trời hiu hắt nhớ người thương .
Người tôi thương , tôi vẫn thường nghĩ đến .
Nghĩ đến anh nhưng chẳng viết thơ tình .
Đời sống em bây giờ rất an bình ,
Rất yên ổn , lòng không còn bão tố .
Em giờ đây cố tình không ái ố .
Không còn hay hỉ nộ , tập bao dung .
Tránh làm ác sợ lưới trời lồng lộng .
Mười điều răn , năm giới cố giữ gìn .
Chẳng dễ đâu anh , tim còn đập còn tình ,
Vẫn dễ yêu , vẫn thấy mình cảm xúc .
Có nhiều lúc thấy mình sao kỳ cục
Một trái tim sao chứa được nhiều người ?!
Tình yêu , tình người , tình gia đình , bè bạn .
Tình ắp đầy nhưng lại chẳng tràn dư .
Thấy nhớ anh và mong nhận đựơc thư .
Không có thư em cũng không than vãn .
Chẳng khoe khoang mà cũng chẳng an phận .
Muốn anh hiểu nên viết bài thơ ngắn .
Chiều nhạt nắng , đêm dần dà kéo đến .
Đêm nay rằm trăng sáng lắm anh ơi .
Em nhớ anh , nỗi nhớ quá chơi vơi
Thấy kỳ cục , bạn bè sao đi nhớ ??!!!

Quách Như Nguyệt
March 18th, 2013

%d bloggers like this: