Khai Phi's Website

Đừng Hỏi Trái Tim Tôi Bao Lớn

Lâu lâu xuất hiện trên diễn đàn
Chẳng viết thư riêng , chẳng hỏi han .
Ấy thế mà tôi thương , tôi nhớ ,
Lòng những bâng khuâng với rộn ràng …

Lâu lâu anh mới viết thư riêng
Bảo rằng anh “fall in love” ngả nghiêng !
Anh nói anh nhớ tôi nhiều lắm !
Mỗi ngày đều nhớ , nhớ như điên !

Tôi có tin không ? Không cần thiết .
Tôi có yêu không ? Không cần biết .
Chỉ biết rằng tôi thường nghĩ đến anh .
Anh là cảm hứng cho tôi viết .
Thơ thẩn mỗi ngày cũng vì anh .

Sáng nay trời lạnh , mây trời xanh ,
Lại nhớ đến anh , nghĩ đến anh
Làm vội bài thơ tình mong manh
Mong rằng anh đọc , hiểu nha anh .

Đừng hỏi trái tim tôi bao lớn .
Đừng hỏi bao nhiêu người tôi yêu ?
Tình yêu nhân loại bao la lắm .
Tình tôi yêu anh ? Quả thật nhiều !

Quách Như Nguyệt
June 12nd, 2013

%d