Khai Phi's Website

Khoe Thôi_Just To Show Off

Áo dài em mặc khoe thôi
Hai bên dưới hở cho người muốn xem .
Ai ơi nếu cảm thấy thèm ,
Hãy về với vợ cho êm cửa nhà .

Khai Phi Hạnh Nguyên

I wear this dress just to show off .
If you long for something on my body ,
Go home get your wife .

%d