Khai Phi's Website

Nhớ Người_I Miss The Person

Ta nhớ người xa cách núi sông .
Người xa xa có nhớ ta không ?
Sao đang vui vẻ ra buồn bã ?
Vừa mới quen nhau đã lạ lùng ?

Trần Tế Xương

I miss the person who is mountains and seas far away .
Does the person miss me ?
Why I suddenly felt sad amid joy ?
And why that farewell just after becoming friends ?

Khai Phi translates into plain English

%d bloggers like this: