Khai Phi's Website

Buồn

Trên đời có mấy ai không buồn . Vậy buồn là thường .

Khi buồn , người ta muốn được một mình vì vậy người Anh , Mỹ nói : Hãy để tôi một mình (Leave me alone) . Người buồn cũng muốn được yên tĩnh cho nên người Pháp nói : Hãy để tôi yên tĩnh (Laissez-moi tranquille) .

Buồn thì cái gì xung quanh cũng không vui :

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu .
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ .
(Trích Kim Vân Kiều Truyện của Nguyễn Du)

Có cái buồn nhè nhẹ :

Tôi buồn vì vắng trăng sao
Hay là em đã hôm nào giận tôi ?
Gió thu về nhẹ bên trời ,
Lá bay xào xạc rung lời thơ êm .
(Tôi Buồn của KPHN)

Và cái buồn thấm vào hồn :

Những lúc tôi buồn nói với ai ?
Cho trăng ôm nhẹ mối u hoài .
Để sao giữ lấy niềm hiu hắt .
Những lúc tôi buồn nói với ai ?
(Trích Nói Với Ai của KPHN)

Buồn quá thì người ta làm một cái gì :

Ôm lấy cây đàn buông tiếng tơ .
Đàn tôi lên tiếng khúc mong chờ .
Tình tôi giăng mắc sầu trên phím .
Ôm lấy cây đàn buông tiếng tơ .

Nâng chén men say uống cạn dần .
Thơ ngồi dệt mộng thiếu giai nhân ,
Thì tôi lên tiếng lòng hoang vắng .
Nâng chén men say uống cạn dần .
(Trich Nói Với Ai của KPHN)

Nhưng cũng không hết buồn :

Những lúc tôi buồn nói với ai ?
Cho trăng ôm nhẹ mối u hoài .
Để sao giữ lấy niềm hiu hắt .
Ôi lúc tôi buồn nói với ai …
(Trich Nói Với Ai của KPHN)

Đó là những cái buồn thoáng qua .

Có những cái buồn lâu dài , kinh niên , làm người ta như chết dần trong hồn . Những cái buồn này cần phải chữa trị . Bác sĩ kê đơn thuốc và chữa buồn bằng tâm lý như sau .
Chữa buồn bằng đừng thấy gì , nghe gì , làm gì có thể khơi chuyện buồn , bằng giải trí (play therapy) , bằng nhóm bạn đồng cành (group therapy) để chia xẻ , bằng đi vào nội tâm (insight therapy) , và cuối cùng thời gian là môn thuốc nhiệm mầu .
Đi vào nội tâm được dùng khi người bệnh đã bớt buồn và có một tâm hồn mạnh mẽ chịu nhìn nhận sự thật . Người bệnh được giải thích từ từ mỗi lần một ít là tại sao mình buồn và cái buồn của mình nghĩa là gì . Phương pháp này không dùng cho những người không dám nhìn nhận sự thật vì đối với những người này phương pháp vô hiệu và có thể làm người bệnh buồn thêm .

Khai Phi

%d bloggers like this: