Khai Phi's Website

Đâu Phải

Đâu phải gặp nhau là thương nhau .
Đâu phải thương rồi thành yêu dấu .
Đâu phải yêu nhau giữ được nhau .
Chắc gì anh chỉ yêu mình em ?!
Biết thế nên em chẳng âu sầu ,
Cho phép anh yêu thêm người khác .
Trái tim còn yêu được bao lâu ?

Đâu phải nhớ nhau là héo rũ .
Đâu phải ngày nào cũng sương mù .
Đâu phải tình nào cũng ngục tù .
Yêu nhau mà chẳng buộc đời nhau
Nếu không hiểu được thì khổ lắm ,
Có lúc tình yêu cũng thành thù . (*)

Đâu phải tình nào cũng khổ đau .
Tình mình nhất định sẽ bền lâu .
Yêu anh nhiều lắm , yêu nhiều lắm .
Một mối tình thương hiểu đậm sâu …

Quách Như Nguyệt
November 30th, 2015

 

Chú thích của KP
Thương và yêu trong bài thơ này chỉ là tình cảm mà thôi .
(*) Thành thù có lẽ vì ghen .

%d bloggers like this: