Khai Phi's Website

What Should Be Thought Of_Những Gì Nên Nghĩ Đến

Think of illness to be healthy .
Hãy nghĩ đến đau ốm để được khỏe mạnh .
Think of danger to be safe .
Hãy nghĩ đến nguy hiểm để được an toàn .
Think of poverty to have enough money and get rich .
Hãy nghĩ đến nghèo để có đủ tiền và giàu .

Khai Phi

%d