Khai Phi's Website

What Simple Men Want To Find In A Woman_Những Gì Đàn Ông Giản Dị Muốn Thấy Ở Người Đàn Bà

How does she look ?
Dung nhan thế nào ?
Is she reliable ?
Có đáng tin cậy không ?
Is she clean and neat ?
Có sạch sẽ và gọn ghẽ không ?
Does she like kids ?
Có thích trẻ con không ?

Khai Phi

%d bloggers like this: