Khai Phi's Website

Đèn Khuya_In The Late Night Light

Nhạc & Lời của Lam Phương
Music & Words by Lam Phuong

Không biết  đêm nay  vì sao  tôi  buồn ,
I don’t know why I feel sad tonight .
Buồn vì  trời mưa  hay bão  trong tim ?
Because it is raining or a kind of tempest is rising in my heart ?
Đã mấy  thu qua  tôi vẫn  đi  tìm
I have been looking for something through the seasons .
Để rồi  buồn ơi  nghe tiếng  mưa đêm .
But oh sadness, only you accompany me these rainy nights !
Khi bước  chân đi  lần trong  cuộc  đời ,
For many years of my life ,
Lời mẹ  hiền ru  còn nhớ  khôn nguôi :
I have always remembered my mother’s words :
“Khi lớn  con đi  trên vạn  nẻo  đời ,
“When you grow up and become an adult ,
“Đừng buồn  khi lúc  tay còn  trắng tay .
Don’t worry if you still haven’t succeeded.”
     Mưa ơi  mưa ơi  còn nhớ  thương  hoài ,
     Oh rain , don’t you know how much I have missed my mother ?
     Nhớ khi  mẹ lo  sớm chiều ,
     Her care for me ,
     Nhớ nụ cười  khi  nâng niu ,
     Her smile ,
     Đôi tay  run run  ánh mắt  dịu hiền
     Her trembling hands and her tender look .
     Biết tìm lại  chốn nào .
     Everything about my mother is now just a memory .
     Mẹ ơi  biết chăng  đêm về  quạnh hiu ?
     Oh mother, don’t you know how lonely I am feeling in the night ?
Nghe tiếng  mưa rơi  mà nhớ  thương  nhiều .
I miss you so much when hearing the falling rain ,
Đường về  đèn khuya  in bóng  cô liêu .
Alone on my way home in the late night light .
Ai biết  đêm nay  tôi vẫn  mong  chờ
Who knows? Tonight I am expecting
Tìm lại  những phút  vui ngày  ấu thơ .
To go back to my happy childhood memories .

     Mưa ơi  mưa ơi  còn nhớ  thương  hoài ,
     Oh rain , don’t you know how much I have missed my mother ?
     Nhớ khi  mẹ lo  sớm chiều ,
     Her care for me ,
     Nhớ nụ cười  khi  nâng niu ,
     Her smile ,
     Đôi tay  run run  ánh mắt  dịu hiền
     Her trembling hands and her tender look .
     Biết tìm lại  chốn nào .
     Everything about my mother is now just a memory .
     Mẹ ơi  biết chăng  đêm về  quạnh hiu ?
     Oh mother, don’t you know how lonely I am feeling in the night ?
Nghe tiếng  mưa rơi  mà nhớ  thương  nhiều .
I miss you so much when hearing the falling rain ,
Đường về  đèn khuya  in bóng  cô liêu .
Alone on my way home in the late night light .
Ai biết  đêm nay  tôi vẫn  mong  chờ
Who knows? Tonight I am expecting
Tìm lại  những phút  vui ngày.. ấu.. thơ …
To go back to my happy childhood memories .

 

Khai Phi ngắt câu để hát
Khai Phi arranges the words to sing

Translation into plain English by Khai Phi
Review by Matthew Smith

 

Đèn Khuya_Lâm Quang Long

 

%d bloggers like this: