Khai Phi's Website

Lá Thư_Nhạc & Lời : Đoàn Chuẩn-Từ Linh

Nhớ tới mùa thu  năm xưa gửi nhau  phong thư  ngào ngạt hương.
Nét bút đa tình  lả lơi.
Nhớ phút ngập ngừng  lòng giấy viết rằng  chờ đến  kiếp nào.
Tình đầu trong  gió mùa  người yêu ơi.
Em nay về đâu  phong thư còn đây.
Nhớ nhau  tìm trong  ánh sao.
Nhớ tới ngày nào  cùng bước đến cầu  ngồi xõa  tóc thề
Hẹn lời ân ái  trôi tới bến nào  hình dáng  thuyền yêu.
Thời gian.. như xoá lời  yêu thương.
Thời gian.. phai dần  màu bao  lá thư.
Anh quay về đây  đốt tờ thư  quên đi  niềm ân ái  ngàn xưa.
Ái ân  theo tháng  năm tàn,  ái ân  theo tháng  năm vàng.
Tình người nghệ sĩ  phai rồi.
Nhớ tới mùa thu  năm nao  mình anh  lênh đênh  rừng cùng sông.
Chiếc lá thu dần  vàng theo.
Nhớ tới ngày nào  cùng bước đến cầu  ngồi xõa  tóc thề. Còn đâu  ân ái  chăng  người xưa.

Thời gian.. như xoá lời  yêu thương.
Thời gian.. phai dần  màu bao  lá thư.
Anh quay về đây  đốt tờ thư  quên đi  niềm ân ái  ngàn xưa.
Ái ân  theo tháng  năm tàn,  ái ân  theo tháng  năm vàng.
Tình người nghệ sĩ  phai rồi.
Nhớ tới mùa thu  năm nao  mình anh  lênh đênh  rừng cùng sông.
Chiếc lá thu dần  vàng theo.
Nhớ tới ngày nào  cùng bước đến cầu  ngồi xõa  tóc thề. Còn đâu  ân ái  chăng  người xưa.

 

Khai Phi ngắt câu để hát
Khai Phi arranges the words to sing

Ca sĩ Trần Thái Hòa

 

 

%d bloggers like this: