Khai Phi's Website

Nụ Cười Sơn Cước

Nụ Cười Sơn Cước
Nhạc sĩ Tô Hải

Tôi nhớ mãi một  chiều xuân  chia phôi
Mây mờ  bng xuống  núi đồi  và trong lòng mờ  hơn ở  ngoài trời.
Cỏ cây  hoa lá  thương nhớ mãi  người đi  và dâng sầu lên  mi mắt  người về.
Ngơ ngẩn đàn chim  ngừng  tiếng hót.
Mưa xuân  đầy tưới luống  u sầu.
Buồn trôi  dòng nước  mờ xóa bóng  chim uyên
Và gió chiều còn  khóc thương  mãi mối tình còn  vấn vương.
Ai về  sau dãy núi  Kim Bôi,
Nhắn dùm  tim tôi  chưa phai mờ  hình dung  một chiếc thắt  lưng xanh,
một chiếc khăn  màu trắng trắng, một chiếc vòng  sáng long lanh,

với nụ cười nàng  quá xinh.
Nàng ơi, tôi đã rút  tơ lòng  dệt mấy cunyêu thương  gửi lòng  trong trắng
về mấy bông  hoa rừng  đời đời  không tàn  với khúc nhạc  lòng tôi

Tôi …
. . . . . . .
Nàng ơi, tôi đã rút  tơ lòng  dệt mấy cung  yêu thương  gửi lòng  trong trắng
về mấy bông  hoa rừng  đời đời  không tàn  với khúc nhạc  lòng tôi

Nàng ơi, tôi đã rút  tơ lòng  dệt mấy cung  yêu thương  gửi lòng  trong trắng
về mấy bông  hoa rừng  đời đời  không tàn  với khúc nhạc.. lòng.. tôi

 

Khai Phi ngắt câu để hát _Khai Phi arranges the words to sing

 

The Mountain Girl’s Smile
I will always remember the spring evening I had to say farewell.
Darkness descended over mountains and hills, yet my heart became even darker than the sky.
Grass, leaves, and flowers reflected the sorrow and endless love in the mountain girl’s eyes.
Songbirds suddenly went silent.
Spring rain poured over gloomy furrows.
Sad waters flowed, overshadowing pairs of birds.
And the evening wind still laments our endless love.
Whoever visits the Kim Boi mountains, please tell the mountain girl that the images of her blue belt, white scarf, bright silver bracelet, and oh so beautiful smile will never fade from my heart.
My dear, I have put all my pure love from the bottom of my heart into this song;
I send it to you along with the mountain’s beautiful wildflowers that will blossom forever with its music.

Plain English translation by Khai Phi reviewed by Matthew Smith.
01/15/2019

 

%d