Khai Phi's Website

Hơn Hẳn_Quite Better

Chớ trách em ăn mặc loã lồ .
Don’t blame me for wearing too little .
Chỉ là lên cưỡi chiếc mô tô
I am just riding a motor cycle
Khi chồng đi vắng vui giây lát ,
For fun when my husband is away .
Hơn hẳn chị em lén có bồ .
Am I quite better than gals who have secret affairs ?

KPHN

%d