Khai Phi's Website

Xuân Về Thương Nhớ Mái Trường Mến Yêu

Xuân đến ngàn hoa nở thắm tươi
Về ngang ký ức thả lòng trôi .
Thương dòng phấn nhẹ đưa lời giảng .
Nhớ lớp học vui thả tiếng cười .
Mái ấm trời xanh mây trắng lượn .
Trường xưa gió mát nắng hồng rơi .
Mến bao mùa biếc lời chim hót .
Yêu mãi ngày qua đẹp một thời .

Trầm Vân

%d