Khai Phi's Website

Thương Mấy Cho Vừa

Em thương anh biết mấy cho vừa
Dẫu tình … chẳng đậm , chẳng nhạt mờ .
Em thương anh chỉ biết làm thơ ,
Nhẹ nhàng thôi tình chẳng thẫn thờ .

Nếu hiểu được , tội em anh nhé !
Chẳng mong chờ , chẳng cần thương hại .
Tình cho đi chẳng cần nhận lại .
Mấy bài thơ … xin đừng ái ngại …

Thơ thôi mà … tội nặng lắm sao ?
Tình vẩn vơ , tình có như không .
Tình một chiều , hai chiều cũng thế .
Tình xa mà , tình chẳng mênh mông .

Nếu có tội , tội thích làm thơ ,
Không phải là tội “thương” đâu nhỉ .
Nếu có tội , tội hay suy nghĩ ,
Nghĩ vẩn vơ chứ có được gì !!?

Như Nguyệt
October 8, 2015

%d