Khai Phi's Website

Sống Thiện Tâm

Dặn lòng hãy sống thiện tâm .
Đừng gieo gian dối lỡ lầm đa mang .
Nói xiên nói xẹo nói quàng ,
Đời thêm nặng những nghiệp oan hận thù .

Đừng môi thì niệm nam mô
Mà trong dạ chứa một bồ dao găm .
Giữ tâm xấu hại người ngầm ,
Gieo nhiều nghiệp ác trầm luân tháng ngày .

Dặn lòng hãy giữ thẳng ngay .
Sống tròn tình nghĩa , sống đầy yêu thương .
Trăm năm trong cõi vô thường ,
Chia vui ngọt xẻ nỗi buồn xót xa .

Thế gian một cõi ta bà .
Yêu thương mãi trổ đóa hoa thiện từ .
Giữa thu vàng xác lá khô ,
Vẫn nghe xuân lượn đôi bờ cỏ hoa .

Trầm Vân

%d