Khai Phi's Website

Gửi Em Chiếc Nón Bài Thơ

Anh gửi  cho em  chiếc nón  bài thơ  xứ Nghệ  mang  hình bóng  quê hương.  Lợp  vào đây  trăm mến  ngàn thương.
Nón  bài  thơ,  em  đội nón  bài thơ  đi  đón ngày  hội mớiNước  non ta nay  một giải  vẹn toàn như  chiếc nón bài thơ.
ơ ơ ơ ơ ơ   ơ ơ ơ ơ
ơ ơ ơ ơ ơ   ơ ơ ơ ơ
Anh  gửi tặng  nón bài thơ  quê mẹ.  Gửi cho em  dòng sông cửa bể,  cả vầng trăng  và cả trời xanh.  Nước  dưới sông  có khi đầy  khi cạn,  trăng  trên trời  khi tỏ  khi mờ.  Tình  đôi ta  từ bấy  đến giờ  vẫn tròn  như chiếc nón  bài thơ,

ơ ơ ơ ơ ơ
Anh gửi  cho em  chiếc nón  bài thơ  xứ Nghệ  mang  hình bóng  quê hương.  Lợp  vào đây  trăm mến  ngàn thương.
Nón  bài  thơ,  em  đội nón  bài thơ  đi  đón ngày  hội mớiNước  non ta nay  một giải  vẹn toàn như  chiếc nón bài thơ.
ơ ơ ơ ơ ơ   ơ ơ ơ ơ
ơ ơ ơ ơ ơ   ơ ơ ơ ơ
Anh  gửi tặng  nón bài thơ  quê mẹ.  Gửi cho em  dòng sông cửa bể,  cả vầng trăng  và cả trời xanh.  Nước  dưới sông  có khi đầy  khi cạn,  trăng  trên trời  khi tỏ  khi mờ.  Tình  đôi ta  từ bấy  đến giờ  vẫn tròn  như chiếc nón  bài thơ,
ơ ơ ơ ơ ơ

Anh gửi  cho em  chiếc nón  bài thơ  xứ Nghệ  mang  hình bóng  quê hương.  Lợp  vào đây  trăm mến  ngàn thương.
Nón  bài  thơ,  em  đội nón  bài thơ  đi  đón ngày  hội mớiNước  non ta nay  một giải  vẹn toàn như  chiếc nón bài thơ.
ơ ơ ơ ơ ơ   ơ ơ ơ ơ
ơ ơ ơ ơ ơ   ơ ơ ơ ơ
Anh  gửi tặng  nón bài thơ  quê mẹ.  Gửi cho em  dòng sông cửa bể,  cả vầng trăng  và cả trời xanh.  Nước  dưới sông  có khi đầy  khi cạn,  trăng  trên trời  khi tỏ  khi mờ.  Tình  đôi ta  từ bấy  đến giờ  vẫn tròn  như chiếc nón…, vẫn tròn  như chiếc nón…  bài thơ.. anh tặng.. em…

Khai Phi ngắt câu để hát
Khai Phi arranges the words to sing

 

%d bloggers like this: