Khai Phi's Website

Quarantine_Tách Riêng (Cách Ly)

Thí dụ: một chiếc tầu chở 3600 du khách đến viếng thăm xứ mình và hiện thời thế giới đang có dịch Coronavirus. Incubation (thời gian từ lúc bị lây bệnh cho đến lúc phát bệnh) của dịch Coronavirus hiện là 14 ngày.

1. Quarantine_Quarantaine_Tách riêng (cách ly): bắt tầu đậu tại bến, không cho ai rời tầu. Nhân viên cần thiết tiếp xúc với người trên tầu được trang bị đầy đủ để tránh bị lây Coronavirus. Việc này do bác sĩ giỏi chuyên môn về epidemiology (dịch bệnh học) và public health (y tế công cộng) kế hoạch và giám sát. Cách phế thải rác trên tầu cũng được các bác sĩ này kế hoạch và giám sát để không cho Coronavirus trên tàu truyền ra ngoài.

2. Từ ngày 1 đến ngày 14, ai trên tầu bị dịch Coronavirus được đem đi bệnh viện điều trị tách riêng. Bác sĩ giỏi chuyên môn về infectious diseases (bệnh nhiễm trùng) và public health điều trị.

3. Ghi chép mỗi ngày số bệnh nhân bị dịch Coronavirus.
Thí dụ ngày thứ 14 có 1 bệnh nhân bị dịch Coronavirus, thì số người trên tàu không bị bệnh phải bị quarantine thêm 14 ngày, tổng cộng là 28 ngày. Sau 28 ngày nếu không ai bị bệnh thì những người này mới được rời tàu đi thăm viếng các nơi. Việc quarantine chấm dứt.

4. Nếu ngày thứ 10 có 1 người bị bệnh Coronavirus và ngày thứ 11, 12, 13 và 14 không ai bị bệnh, thì số người trên tàu không bị bệnh sẽ bị quarantine thêm 10 ngày nữa, tổng công là 24 ngày. Sau 24 ngày nếu không ai bị bệnh thì những người này mới được rời tầu đi thăm viếng các nơi. Việc quarantine chấm dứt.

5. Nếu sau lần quarantine thứ nhì vẫn có người bị bệnh thì cứ tiếp tục quarantine như 3. 4. cho đến lần quarantine không còn ai bị bệnh. Những người không bị bệnh này được rời tầu đi thăm các nơi. Việc quarantine chấm dứt.

 

Example: a cruise of 3600 tourists is coming to visit our country in Coronavirus epidemic time. Incubation (period of time from the contamination of a disease until its manifestation) of Coronavirus infection is actually 14 days.

1. Quarantine: order the cruise to anchor at a port. No one on the cruise is allowed to disembark. Personnel who need to be with people on the cruise must be well prepared to avoid being contaminated by Coronavirus. This is the job of expert medical doctors specializing in epidemiology and public health who also direct and manage the removal of trash on the cruise to prevent Coronavirus from spreading out the cruise.

2. From day 1 through day 14 all people on the cruise who have Coronavirus disease must be hospitalized.

3. Note the dates of people on the cruise who get infected by Coronavirus. If on day 14, there is 1 person infected, all other people on the cruise must be quarantined for 14 days more. On day 28 if no one on the cruise has Coronavirus disease, all people actually on the cruise are considered Coronavirus free and they can disembark. The quarantine is over.

4. If on day 10 there is 1 person infected, all other people on the cruise must be quarantined for 10 days more. On day 24 if no one on the cruise has Coronavirus disease, all people actually on the cruise are considered Coronavirus free and they can disembark. The quarantine is over.

5. If after the second quarantine there is still a person who gets Coronavirus infection, continue the quarantine as in steps 3. and 4. until the quarantine no one has Coronavirus disease. All people actually on the cruise are considered Coronavirus free and they can disembark. The quarantine is over.

Khai Phi, MD

%d bloggers like this: