Khai Phi's Website

Tiếng Anh, Tôi Có Ba Mối Tinh, Tử Vi & Phong Thuỷ_English, I Have Three Loves, Horoscope & Feng Shui

1. Tôi sẽ tiếp tục viết English Learning Help For Vietnamese. Tôi sẽ thêm nhanh mục Summary Of English Grammar (Tóm Tắt Văn Phạm Anh) rồi trở lại viết tiếp phần cho người chưa biết gì về ngôn ngữ Anh.

2. Tôi sẽ viết tiếp tiểu thuyết Tôi Có Ba Mối Tình đã xong được khoảng một nửa  trong vòng chỉ mấy tháng năm 2015. Truyện bị gián đoạn bốn năm vì khó viết lúc truyện sắp sang giai đoạn đầy biến cố.

3. Tôi cũng sẽ viết tiếp về Tử Vi và Phong Thủy. Nếu có bạn nào muốn hỏi về tử vi giữa vợ chồng con cái và bè bạn hoặc ai khác, tôi sẽ trả lời riêng miễn phí và “chỉ giữa bạn và tôi” (“just between you and me”). Tôi cũng có thể trả lời về phong thủy. Tôi hiểu về tử vi phong thuỷ trên những gì có lý chứ không phải tin theo học thuộc lòng. Các sách về tử vi và phong thủy tiếng Việt ở Việt Nam trước 1975 tôi đã xem gần hết. Sang Mỹ cách đây khoảng hai mươi năm một bà làm chung sở cho vợ tôi một cuốn Feng Shui tiếng Anh dầy khoảng tám cm, tác giả là một bà Mỹ ở Hồng Kông lâu năm và là đệ tử một ông Thầy Tầu bà gọi là professor (giáo sư). Tôi nghĩ bà này đẹp và là học trò đắc ý nên ông Thầy Tầu đã “phun ra” khá nhiều bí mật về Tử Vi và Phong Thủy cho bà. Đọc xong tôi hiểu rõ và nắm được những cái chính của Tử Vi và Phong Thuỷ.

1. I will quickly add a new chapter, Summary Of English Grammar, and I will keep writing English Learning Help For Vietnamese for beginners.

2. I will continue to write the novel I Have Three Loves (Tôi Có Ba Mối Tình) that was half accomplished in 2015 in just several months. Its 4-year interruption was due to a lot of sensational events in its next part somewhat tough to describe.

3. I will keep writing about horoscope and feng shui. I would answer your questions on these subjects for free and on the basis of “just between you and me”. For example, horoscope interaction between two people (husband and wife, parents and children, employees and boss, etc.). I read almost all horoscope and feng shui books published in Viet Nam before 1975. I understood and accepted only what was logical. About twenty years ago, a workmate gave to my wife a horoscope and feng shui book that was about eight-cm thick whose author was an American woman. She lived in Hong Kong and learned horoscope and feng shui from a Chinese man that she gave the title “professor”. I think she was a beautiful favorite student of her master who “leaked” essential secrets about horoscope and feng shui to her.

Khai Phi

%d bloggers like this: