Khai Phi's Website

Chùm Thơ

Ngày nay đời có “chùm thơ” (*)
Vậy như chùm ấy trên bờ mu em .
Chùm thơ ngày một dài thêm
Em đi tiệm wax , múi mềm trắng phau .
Đêm khuya chồng hỏi thơ đâu ?

Nguyễn Thị Thơ (**)
(*) Ngày nay nhiều người gọi thơ là “chùm thơ” .
(**) Nguyễn Thị Thơ : bạn của Nguyễn Thị Tím : Khai Phi

Xin mời xem thơ họa của
Thi sĩ Lạc Thủy Đỗ Quý Bái
BS Nguyễn Tam Thanh tức thi sĩ Đồ Cóc
Chỉ trong chưa đầy hai mươi bốn giờ .

     Chùm thơ mọc trên gò Vệ Nữ (*)
     Mạnh Khải ta luôn giữ khư khư .
     Đồ Cóc , Lạc Thủy mắng : Hư !
     Hỏi rằng Phí đổi ra Trư (**) bao giờ ?
     (*) Venus mount
     (**) Trư Bát Giới
Cô nàng tên Nguyễn thị Thơ
Khoe : “Chùm thơ đẹp trên bờ mu em !”
Quăn queo ngứa ngáy dài thêm
Tức mình em cạo gò mềm trắng phau .
Lúc yêu chàng hỏi thơ đâu ?

Q?

Này góp :

Trên mu em có “chùm thơ” .
Xum xuê nó mọc che mờ cửa tiên .
Anh vội coi mu anh liền .
Nó phủ cái cán triền miên dựng đài .
Chúng mình xướng họa miệt mài .
Nó xoắn nó rụng dài dài khi phê .
Hay cùng cạo phéng dễ bề .
Trơn tru , láng coóng úp mề cũng vui .

Đồ Cóc

%d bloggers like this: