Khai Phi's Website

Mến Gửi Nguyễn Thị Tím

Tím ơi , Tím đẹp quá trời !
Làm thơ cãi vã biết đời nào nguôi ?!
Hãy về với bạn Thơ Cười .
Lời qua tiếng lại đủ rồi Tím ơi !
Khát Tình Thơ nữa hay thôi ?
Hay em lòng đã nguội rồi bấy lâu ?

Nguyễn Thị Thơ

%d bloggers like this: