Khai Phi's Website

Coronavirus

Corona hỡi Corona !
Sợ bệnh vì ngươi ta ở nhà .
Hạ bút mấy lần thơ chẳng đến .
La Muse thần nữ vẫn nơi xa . (*)

Ta còn lắm việc chưa làm xong .
Anh ngữ, tử vi, tiểu thuyết hồng
Người đợi, kẻ chờ trên net đó !
Ôi ta cố viết cũng như không …

Tuy lòng ta muốn sống cho lâu ,
Sợ ngủm không là lý lẽ đầu ,
Mà sợ không xong thì tiếc quá
Mối duyên văn nghệ đứt lòng đau …

Quý Bái đâu rồi hãy giúp ta
Một chút thơ thôi lúc tuổi già .
Nói thật ta nghe ngươi có sợ
Cái con quỷ dịch Corona ?

Khai Phi

(*) La Muse : nữ thần thơ

%d bloggers like this: