Khai Phi's Website

Trần Văn Lương

Sinh quán : Hà Tĩnh, Việt Nam.
Di cư vào Nam năm 1950.
Thi sĩ.
Nhạc sĩ.
Làm thơ bằng tiếng Việt, Pháp, Tây Ban Nha và Hán.
Đã phát hành:
Những Tình Khúc Rêu Phong (Tuyển Tập Nhạc)
Những Ca Khúc Lạc Loài (CD Nhạc)
Lặng Lẽ Rêu Phong (CD Nhạc)
Vàng Câu Sáu Tám (CD Nhạc)
Sắp xuất bản :
Nhạt Nhòa Năm Tháng (Tuyển Tập Thơ)
Cử nhân Giáo Khoa Triết học, Viện Đại Học Dalat
Cao học Ngoại Giao (CH8) Trường Quốc Gia Hành Chánh, Saigon.
BSEE, California State University, Long Beach, USA.
MSEE, California State University, Long Beach, USA.
PhD in Electrical and Computer Engineering, University of California, Irvine, USA.
Trước 1975: Tham Vụ Ngoại Giao tại Bộ Ngoại Giao, Sài Gòn.
Nghề nghiệp tại Hoa Kỳ: Engineer/Scientist.

Born in Ha Tinh, Vietnam.
Moved to South Vietnam as a refugee in 1950.
Poet.
Song writer.
Composing poems in Vietnamese, French, Spanish, and Chinese.
Already published:
Uncertain Value Love Songs (selected music edition)
Homesick Songs (CD music)
Uncertain Value Loneliness Songs (CD music)
Golden Six-Word and Eight-Word Poetry in Music (CD music)
To be published:
Fading Time (selected poems)
Bachelor of Educational Philosophy of University of Dalat, Vietnam
Master of Foreign Affairs (CH8) of National Administrative School of Saigon, Vietnam.
BSEE, California State University, Long Beach, USA.
MSEE, California State University, Long Beach, USA.
PhD in Electrical and Computer Engineering, University of California, Irvine, USA.
Before 1975: Attache’ to Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Vietnam in Saigon.
Occupation in the US: Engineer/Scientist.

%d bloggers like this: