Khai Phi's Website

Who Is Eligible For The Government’s Money In Time Of Coronavirus Epidemic_Ai Được Lĩnh Tiền Chính Phủ Mỹ Cho Vì Dịch Coronavirus

Anyone making up to $75,000 a year is eligible for a one-time payment of $1,200, and that amount tapers down to zero for anyone making more than $99,000 a year. All told, that represents more than 69 percent of American households. Families can also expect $500 per child. And unemployment benefits as a result of the pandemic are also being extended by 13 weeks and expanded to $600 per week for four months.
Bất cứ ai làm tới $75,000 một năm đều được trả tiền một lần $1,200 và số tiền được trả này sẽ nhỏ dần tới zero đối với ai làm hơn $99,000 một năm. Hơn 69 phần trăm gia đình Mỹ được hưởng số tiền này. Gia đình có thể trông đợi $500 cho mỗi đứa con. Tiền lĩnh thất nghiệp được kéo dài thêm 13 tuần và được tăng tới $600 một tuần trong bốn tháng.
Đánh máy link này vào hộp Internet Search và nhấn Enter hoặc click Search để xem bài báo.
Type this link into Internet Search box and press Enter or click Search to see the article.
https://www.yahoo.com/lifestyle/most-americans-1-200-coronavirus-163508897.html
%d bloggers like this: