Khai Phi's Website

Xuân Dạ Vũ

Chú thích của Khai Phi

Bài thơ chữ Hán này tựa đề là Xuân Dạ Vũ (ba chữ Hán bên phải đọc từ trên xuống) nghĩa là Mưa Đêm Xuân . Ba chữ Hán bên trái đọc từ trên xuống là Trần Văn Lương , tác giả bài thơ .

Chú thích của Trần Văn Lương

Âm Hán Việt :

Xuân Dạ Vũ

Xuân hương đạm đạm nhược huyền hư ,
Dạ vũ phiêu phiêu thấu thảo lư .
Phồn diệp , sâm lâm , hân quỷ vực ,
Đoạn hà , thiển thủy , khốn kình ngư .
Tạp niên quốc nạn , anh hùng thiểu ,
Nhất khối trư tinh , hật hưởng dư .
Khán lịch, vũ nhiên hoài cố thổ ,
Tự tàm , lệ mạn thủ trung thư .

Dịch nghĩa :

Mưa Đêm Xuân

Hương xuân nhàn nhạt như hư ảo ,
Mưa đêm nhè nhẹ xuyên qua nhà tranh .
Lá nhiều , rừng rậm , loài quỷ quái âm hiểm vui mừng ,
Sông đứt , nước cạn , kình ngư bị khốn cùng .
Ba mươi năm quốc nạn , anh hùng ít ,
Một miếng thịt heo tanh , muỗi mòng dư .
Nhìn lịch , bùi ngùi nhớ đến quê cũ ,
Tự thẹn , lệ rơi ướt sũng quyển sách trong tay .

Mưa Đêm Xuân

Hương Xuân lãng đãng chín tầng xanh ,
Lất phất mưa đêm mấy giọt tranh .
Lá rậm , rừng sâu , vui bóng quỷ ,
Sông nông , nước cạn , khổ thân kình .
Nhà tan , cửa nát , anh hùng ẩn ,
Thịt vữa , xương tanh , muỗi nhặng giành .
Nhìn lịch , bùi ngùi thương chốn cũ ,
Trên trang sách mở lệ tràn nhanh .

Trần Văn Lương phỏng dịch
California 2/2010

Kính gửi anh Lương ,

Theo gót anh Lương thử dạo

Mưa Xuân tí tách canh trường
Cuốn trôi suối nguồn nước mắt
Đã làm mặn đắng trùng dương …
Lạc Thủy nhờ anh gây hứng
Có bài thơ gửi anh tường :

Mưa Xuân Mặn Quánh Cả Trùng Dương

Mưa Đêm Xuân thảm quá anh Lương :
Mưa thấm mái tranh lạnh chiếu giường .
Mưa khiến vợ thương chồng gối đất (*) ,
Mưa làm chồng xót vợ nằm sương …
Mưa thêm sũng ướt hồn cô lữ .
Mưa chỉ đào sâu cảnh đoạn trường .
Mưa đã cuốn trôi ngàn suối lệ , (1)
Mưa làm mặn chát mấy trùng dương .

LTĐQB

(*) Cảnh chồng tù tội gối đất , vợ đi thăm nuôi phải lặn lội nằm sương . Chú thích của tác giả .
(1) Ôi nước mắt trên đời , gồm nước mắt khóc những người trên thế giới (Việt, Pháp, Mỹ và đồng minh của Mỹ) bị chết vì chiến tranh Việt Nam 1945-1975 , ví như những suối lệ làm mặn quánh trùng dương (suối chảy ra biển). Chú thích của Khai Phi .

%d bloggers like this: