Khai Phi's Website

Cough & Fever In Coronavirus Epidemic Time_Ho & Sốt Thời Dịch Coronavirus

Cough, fever and shortness of breath are three common symptoms of Coronavirus infection.
If you have cough and fever when there is Coronavirus epidemic, see your doctor as soon as possible and don’t wait until you have shortness of breath that may be an early symptom of acute pulmonary edema (serious accumulation of water in lungs) that is life threatening especially for elderly persons with underlying disease.

Ho, sốt và khó thở là ba triệu chứng thông thường của bệnh nhiễm trùng Coronavirus.
Nếu bạn bị ho và sốt khi có dịch Coronavirus, hãy đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt, đừng đợi đến khi bạn bị khó thở. Khó thở có thể là triệu chứng sớm của có nước cấp tính trong phổi (acute pulmonary edema – œdème pulmonaire aigu). Có nước cấp tính trong phổi nguy hiểm chết người nhất là đối với bệnh nhân già đang có bệnh.

Khai Phi, MD

%d bloggers like this: