Khai Phi's Website

Summary Of Actual Status Of Coronavirus Infection_Tóm Tắt Hiện Trạng Nhiễm Trùng Coronavirus

Each country is having its own drug for Coronavirus infection that is selected among preexisting drugs for viruses. Of course this drug is not specific to Coronavirus infection.

Actually Germany and Japan are doing well in fighting Coronavirus infection.
Germany already found the vaccine against Coronavirus infection that will be in the market in Autumn this year. No other country can actually have a vaccine against Coronavirus infection.

President Donald Trump of USA accepted the idea of a French medical doctor who has been treating Coronavirus infection with chloroquine and hydroxychloroquine (antimalarial drugs).
So National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) has been conducting a clinical trial to decide if chloroquine and hydroxychloroquine are efficace and safe (or relatively safe) to treat Coronavirus infection.
And these drugs have already been approved for only emergency treatment (compassionate treatment) of Coronavirus infection by FDA.

American people are having more and more test kits to detect Coronavirus infection. This makes the treatment of this disease more effective (because it will be treated earlier), and death percent (deaths/treatments or treated patients in percent) smaller. Negatively tested workers will go back to work; other negatively tested people will resume their activities. This relieves lockdown and helps economy.

Quarantine and other precautions for Coronavirus infection continue as usual (see Khai Phi’s Website category Information).

More test kits help the fact that “CDC Director says one in four Coronavirus infecfed people may have no Coronavirus symptoms”

Khai Phi, MD

Mỗi nước chữa nhiễm trùng Coronavirus bằng thuốc riêng của mình. Thuốc này được chọn trong các thuốc đã dùng để chữa nhiễm trùng do siêu vi trùng.
Dĩ nhiên thuốc này không chuyên trị nhiễm trùng do Coronavirus.

Hiện nước Đức và Nhật đang chống lại Coronavirus một cách tốt đẹp.
Nước Đức đã tìm ra thuốc chủng ngừa nhiễm trùng do Coronavirus. Thuốc chủng này sẽ có trên thị trường vào mùa Thu năm nay.
Hiện không có nước nào khác tìm được thuốc chủng ngừa nhiễm trùng do Coronavirus

Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận ý kiến của một bác sĩ Pháp đang chữa nhiễm trùng do Coronavirus bằng chloroquine và hydroxychloroquing là hai thứ thuốc dùng để chữa bệnh sốt rét.
Trump ra lệnh cho Viện Dị Ứng & Bệnh Nhiễm Trùng của Viện Y Tế Quốc Gia Mỹ (National Institute of Allergy and Infectious Diseases – NIAID – of NIH) làm thí nghiệm trên bệnh nhân tại giường để quyết định xem chloroquine và hydroxychloroquine có hiệu quả và an toàn (hoặc tương đối an toàn) để chữa nhiễm trùng do Coronavirus hay không.
Kết quả là Quản Trị Thuốc & Thực Phẩm Mỹ (FDA – Food & Drug Administration) đã chấp thuận cho dùng chloroquine và hydroxychloroquine để chữa trường hợp cấp cứu bệnh nhân bị nhiễm trùng Coronavirus.

Nước Mỹ càng ngày có càng nhiều bộ thử nghiệm (test kits) để phát giác nhiễm trùng do Coronavirus. Việc này khiến điều trị nhiễm trùng Coronavirus hiệu quả hơn (vì bệnh nhân được chữa sớm hơn) và số tử vong ít hơn.
Những người làm việc thử Coronavirus âm tính sẽ đi làm trở lại; những người khác thử Coronavirus âm tính sẽ hoạt động trở lại. Như vậy số người bị lệnh ở nhà hoặc không được ra khỏi nơi đang ở (lockdown) sẽ giảm bớt và kinh tế sẽ hồi phục.

Tách riêng _Cách ly (quarantine) và những cẩn trọng khác vẫn tiếp tục như thường lệ (Xem Khai Phi’s Website category – mục – Information).

Việc có thêm càng ngày càng nhiều bộ thử nghiệm giúp được cho điều Giám Đốc Trung Tâm Kiểm Soát & Phòng Ngừa Bệnh (Director of Centers for Disease Control and Prevention) của Mỹ nói rằng “Một trong bốn người có thể có bệnh Coronavirus không triệu chứng”.

Khai Phi, MD

%d bloggers like this: