Khai Phi's Website

Câu Văn, Câu Thơ, Câu Nhạc

Thí dụ 1:
Ho, sốt và khó thở là ba triệu chứng thông thường của bệnh nhiễm trùng Coronavirus.
1. Câu văn này diễn tả đầy đủ một ý có ý nghĩa. Vậy không có lỗi về ý.
2. Không có lỗi về chữ dùng (ngữ vựng) và văn phạm.
3. Âm điệu có thể ngắt ra mà đọc như sau:
Ho, sốt và khó thở / là ba triệu chứng thông thường / của bệnh nhiễm trùng Coronavirus.
Âm điệu nghe êm xuôi.
Chấm điểm :
Không bắt lỗi được vậy có thể đưa ra công chúng.
Người khó tính cũng phải cho 5 điểm trên 10.
Người dễ tính có thể cho điểm cao hơn.

Thí dụ 2:
Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ mang hình bóng quê hương.
Lợp vào đây trăm mến ngàn thương.
Hương vần với thương. Vậy đây có thề là hai câu thơ vì có vần điệu.
Hai câu thơ này ngoài vần điệu ra không theo luật về vần bằng vần trắc, cũng không theo bất cứ luật nào về thơ Việt Nam và thơ Đường. Vậy đây là hai câu thơ tự do.
1. Mỗi câu diễn tả đầy đủ một ý có ý nghĩa. Ý hai câu mạch lạc (idées enchaînées) với nhau. Vậy không có lỗi về ý
2. Không có lỗi về chữ dùng (ngữ vựng) và văn phạm.
3. Âm điệu có thể ngắt ra mà đọc như sau:
Anh gửi cho em / chiếc nón bài thơ / xứ Nghệ / mang hình bóng quê hương.
Lợp vào đây / trăm mến / ngàn / thương.
Âm điệu nghe êm xuôi.
Chấm điểm :
Không bắt lỗi đuoc vậy có thể đưa ra công chúng.
Người khó tính cũng phải cho 5 điểm trên 10.
Người để tính có thể cho điểm cao hơn.

Thí dụ 3: hai câu nhạc dưới đây:
Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ mang hình bóng quê hương.
Lợp vào đây trăm mến ngàn thương.
1. Mỗi câu diễn tả đầy đủ một ý có ý nghĩa. Y hai câu mạch lạc (idées enchaînées) với nhau. Vậy không có lỗi về ý
2. Không có lỗi về chữ dùng (ngữ vựng) và văn phạm.
3. Nhạc điệu:
Anh gửi / cho em / chiếc nón / bài thơ / xứ Nghệ / mang / hình bóng / quê hương.
Lợp / vào đây / trăm mến // ngàn // thương ///.
Nhạc điệu du dương (êm và hay) – musique mélodieuse.
Chấm điểm :
Không bắt lỗi được vậy có thể đưa ra công chúng.
Người khó tính cũng phải cho 5 điểm trên 10.
Người dễ tính có thể cho điểm cao hơn.

Khai Phi’s Website lựa văn, thơ và nhạc của các bạn gửi đến giống như vậy.
Xin bạn gửi bài cho ít nhất hai người trong đó có tôi.
Đừng gửi cho riêng một mình tôi.
Xin thành thật cám ơn.

Khai Phi

%d